Macca Đăk Lăk được sản xuất tại HTX Macca EA HLEO
Sản phẩm tự nhiên, không chất bảo quản.