Trà thảo dược được sản xuất tại HTX Macca EA HLEO. Sản phẩm tự nhiên, không chất bảo quản.